Vedlikehold

Klipping og lufting 

Rak bort mose og dødt gress fra vinteren for å sikre ny tilvekst. Slå gresset minst en gang i løpet av sesongen, etter at gresset har blomstret.
 

Kalking og gjødsling

Torvblandingen inneholder et bredt spekter av næringsstoffer som frigis over lengre tid. Gjødslingsbehovet må derfor tilpasses hvert enkelt tak. Dersom gressveksten virker lys gjødsles det med 3-4 kg fullgjødsel pr 100 m2. Etter hvert som taket blir noen år bør det gjødsles og kalkes minst en gang pr år. Gjødsle på våren/forsommeren. Kalking kan motvirke mosevekst.