Varedeklerasjon

Torvjord

Kompost 45%
Grasmyrtorv 45%
Gjødselpellets 10%
 

Frøblanding

Rødsvingel 40%
Fåresvingel 20%
Stivsvingel 25%
Engkvein 10%
Raigras 5%
 

Forventet levetid

Ved riktig vedlikehold er levetiden over 25år.

Vedlikehold

Vi anbefaler klipping og fjerning av gammelt gress hver høst.
Vanning kan være nødvendig i svært tørre perioder særlig rett etter isåing.
Start gjødsling etter 2 år.
Benytt fullgjødsel 18 – 3 – 15, ca 4 kg pr 100m2