Utlegging

Vi leveres torvtak i flere varianter, du kan få torvtak levert i storsekker på 1000 kg eller småsekker på 50 liter. Du kan enten så med torvfrø eller legge ferdigplen på toppen. Torvtak består i hovedsak av grasmyrtorv, kompost og pellets.