Hva er torvtak?

Torvtak gir et trivelig, variert utseende som kler flere ulike stiler innen hus- og hyttebygging. Det leveres i flere varianter, storsekker som heises opp på taket eller småsekker som enklere kan legges selv. torvtak består i hovedsak av grasmyrtorv, kompost og pellets.

 

Bruksområde

Tak har vært tekket med torv siden forhistorisk tid i Skandinavia, og torvtak har lange tradisjoner i Norge. Flere steder i landet ble de fleste tak tekket med torv på never til langt inn på 1800-tallet, og enkelte steder helt fram til omkring 1950. Etter hvert tok andre metoder over, men i dag er torvtak igjen populært – blant annet på hyttetak og bruksbygninger.
 

Fordeler

Miljø
Bruk av torvtak gir kjøligere inneklima om sommeren og er varmeisolerende om vinteren. Ved å benytte torvtak vil en skape en grønn lunge i en tett bebyggelse, eller en vil få en hytte som er svært godt tilpasset landskapet den ligger i. 

Fleksibelt 
Jordblandingen kan leveres i sekker på 1000 liter, eller i småsekker på 50 liter. Du kan enten så med torvfrø eller legge ferdigplen på toppen

Kompetanse 
Vi har hatt egenproduksjon av torvtak siden 2001, og fikk nytt produksjonsanlegg i 2009. Vi kan utføre legging og såing om ønskelig. Ved legging av torvtak kan det også monteres vanningsanlegg til en rimelig pris.
 

Vedlikehold

Klipping og lufting 
Rak bort mose og dødt gress fra vinteren for å sikre ny tilvekst. Slå gresset minst en gang i løpet av sesongen, etter at gresset har blomstret.

Vanning 
Ved nylagt torv må det vannes i tørre perioder.

Kalking og gjødsling 
Torvbalndingen inneholder et bredt spekter av  næringsstoffer som frigis over tid. Gjødslingsbehovet må derfor tilpasses hvert enkelt tak. Dersom gressveksten virker lys gjødsles det med 3 - 4 kg fullgjødsel pr 100m2. Etter hvert som taket blir noen år bør det gjødsles og kalkes minst en gang pr år. Gjødsle på våren/forsommeren. Kalking kan motvirke mosevekst. 

På jakt etter sedumtak? Klikk her