Enebolig

Privat gårdsrom

Areal:  /  Lokasjon:  /  År:2011

I dette gårdsrommet er det lagt brukt 10x10x20cm smågatestein, samt skifer i en vannrenne. Belysning i betongvegg.