Offentlige Bygg

Nylund skole

Areal:  /  Lokasjon:Stavanger  /  År:2005

Platekantstein, smågatestein, og granittkuler