02-nord-stein-as-ny-storgatest

Storgatestein, ny

Ny storgatestein måler ca 14x20x14cm, ±1,5cm Overflater og kanter er råhugde, det vil si det er grove, med naturlig splittflate.


Storgatestein produseres mange steder. Noe kommer fra Portugal og resten fra Kina. 

Storgatestein settes i sand, og fuges med enten med sand eller andre egnete fugemidler. Steinen settes i beine rekker (i forband) , men sjelden eller aldri i buer (buesatt)

Storgatestein brukes på steder som har stor belastning, fesk kjøretøy mellom 1 til 10 Tonn. Storgatestein er et meget solid belegg som kan ligge i århundrer uten å gå istykker. Det er lite vedlikehold, men etterfylling av sand i fugene må påregnes.