02-nord-stein-as-brukt-storgat

Storgatestein, brukt

Brukt storgatestein måler ca 14x20x14cm, ±2-3cm Sideflater er råhugde, det vil si det er grove, med naturlig splittflate. Overflaten er slitt og gir belegget et "gammelt" preg som ikke oppnår med ny stein.


Brukt storgatestein hentes opp fra gater i Europa som skal asfalteres.

Storgatestein settes i sand, og fuges med enten med sand eller andre egnete fugemidler. Steinen settes i beine rekker (i forband), men sjelden eller aldri i buer (buesatt)

Storgatestein brukes på steder som har stor belastning, f.eks. kjøretøy over 3 tonn. Storgatestein er et meget solid belegg som kan ligge i århundrer uten å gå istykker. Det er lite vedlikehold, men etterfylling av sand i fugene må påregnes.