06-nord-stein-as-ny-smagate-04

Smågatestein, ny

Ny smågatestein kommer i forskjellige dimensjoner, hvor de vanligste er 8x11cm eller 9x9cm. Overflater og kanter er råhugde, det vil si det er grove, med naturlig splittflate.


Smågate stein produseres mange steder. Noe kommer fra Portugal og resten fra Kina.

Smågatestein settes i sand, og fuges med enten med sand eller andre egnete fugemidler. Steinen settes i beine rekker (i forband) eller i buemønster (buesatt)

Stein som settes i buer må variere i størrelse, slik at man har store steiner øverst i buen, og mindre ut mot siden som vrir seg 45°. Derfor brukes ofte portugisisk 8x11 cm stein til dette.
For å sette stein i bene rekker, brukes gjerne 9x9cm. 8x11 kan også brukes. Smågatestein er et meget solid belegg som kan ligge i århundrer uten å gå istykker. Det er lite vedlikehold, men etterfylling av sand i fugene må påregnes, hvis man da ikke har brukt egnet fugemiddel.