04-oljemuseet-nord-stein-as

Smågatestein, brukt

Brukt smågatestein er partivare og størrelse og farge varierer fra parti til parti. Ønsker man et jevnt, homogent dekke, bør man kjøpe inn all steinen man trenger til et prosjekt for å unngå farge og type forskjeller. Etterfyller man på et gammelt prosjekt.


Brukt smågatestein tas opp fra gater og veier over hele Europa som skal asfalteres. 

Brukt smågatestein settes i sand, og fuges med enten sand eller andre egnete fugemidler.

Steinen settes som oftest i buer, siden brukt smågatestein har lagt i bue og har stor variasjon i størrelse. Buesetting gir også god låsing mellom hver enkelt stein.

Skal man sette brukt stein i rekker må den sorteres på størrelse. Da tar man 1 eller 2 Bigbags/kasser med stein og sorterer disse etter tykkelse og setter linjer med like stor tykkelse. Dette er tidkrevende og koster dermed mer å få lagt.

Smågatestein er et meget solid belegg som kan ligge i århundrer uten å gå istykker. Det er lite vedlikehold, men etterfylling av sand i fugene må påregnes, hvis man da ikke har brukt egnet fugemiddel.