02-nord-stein-as-beleggplater0

Beleggplater

Beleggplater brukes på fortau og gåarealer og produseres i ønsket tykkelser, fra 3 til 20 cm.


Platene har ikke noe standardmål, og kan produseres i ønskede størrelser, dog ikke større enn ca 4m2 pr plate (2x2m). Begrensningene kommer av at råblokkene ikke er større. Dessuten fraktes varene i containere som har størrelsesbegrensinger.

Platene sages til og fases i toppkanten for å unngå avskalling under transport og plassering på anlegg.

Overflaten kan være flammet, børstet, sandblåst prikkhugget, fargeslipt eller polert. Bildene under viser beleggplater i fuktig tilstand på fabrikk.