Vedlikehold

Hvordan vedlikeholder du plenen?

Klipping

Du bør klippe plenen så fort den begynner å gro. En sunn plen bør klippes ofte, gjerne 1-2 ganger pr. uke. En god regel er å klippe plenen når den har nådd en høyde på 4-5cm. Unngå å klippe mer enn 1/3 av den totale gresshøyden om gangen, da dette både tetter klipperen og hindrer gressets vekst.
 

Gjødsling

For at plenen skal trives og være grønn i mange år fremover må du tilføre næringstoffer: vår, sommer og høst. En nylagt plen bør i tillegg gjødsles 1mnd. etter legging. 
 

Dosering for 100 m2 er som følger:

 
  Kalk Fullgjødsel
Vår 10 kg 4 kg
Sommer 0 kg 2 kg
Høst 0 kg 2 kg