Forberedelser

For at ferdigplen skal rotfeste seg skikkelig må det gjøres noen forberedelser.

 

1. Grunnarbeid

For at ferdigplen skal rotfeste seg må jordlaget være løst og bearbeidet. Vi anbefaler å løse opp de første 20 cm av jordlaget. Denne jobben gjør du raskt og enkelt med en jordfres, men du kan gjøre samme jobben med en spade. Inneholder jordlaget mye hard jord eller leire bør dette løses opp med en blanding av sand og torv. Til slutt må området tromles. Stikkord her er: Løst, men allikevel pakket. 
 

2. Planering

En plen bør være rett og i plan. Dette er både pent og letter fremtidig klipping og bruk. Groper og eventuelle søkk må jevnes ut, slik at plenmattene oppnår god kontakt med jordunderlaget.

Dette er en viktig jobb som er selve grunnlaget for plenens fremtidige vekst og trivsel. 
 

3. Klargjør vekstgrunnlaget

Før legging av matter bør næringstoffer tilsettes. Vi anbefaler bruk av kalk og fullgjødsel. På et 100 m2 areal er 15 kg kalk og 4 kg fullgjødsel en god dosering.