hytte-web

Om Selskapet

Grasrota AS er et spesialfirma for produksjon og levering av ferdiggress, torvtak, sedumtak og granitt.

Våre produkter er tilpasset ferdiggress brukt som plen, torvtak og på andre steder hvor det ønskes hurtig etablering av grønne arealer. Med ferdiggress sparer du tid og er garantert et vellykket resultat. Et par uker etter legging er det hele klart for bruk og du disponerer et fint og funksjonsdyktig grøntområde.

Produksjonen foregår i utkanten av Sandnes hvor vi har et mildt kystklima med gode vekstforhold. Gresset skjæres med egenutviklede spesialmaskiner, tilpasset våre forhold og behov, og leveres på paller.

Vi kan formidle levering av ferdig produkt med grunnarbeid og legging, eller gi deg gode råd hvis du vil gjøre arbeidet selv.