hytte-web

COVID-19


Årsvoll, 18. mars 2020

Til våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere,
 

Koronavirusets påvirkning på Grasrota AS, Bergknapp AS og Grasrota Nordstein AS

Grasrota, Bergknapp og Grasrota Nordstein tar situasjonen med COVID-19 på alvor. Det har medført til permitteringer og strenge tiltak for å minimere risiko for smitte. Vi opprettholder drift og produksjon på et minimumsnivå, og forventer å levere inneværende ordrer for 2020.

For å forhindre spredning av koronaviruset internt og eksternt har det blitt innført flere rutiner. Rutinene som vil påvirke våre forretningspartnere er som følgende:  
- Kontoret er kun forbeholdt ansatte.
- Ved lasting/lossing skal det være to meter avstand.

Avhengig av utviklingen og konsekvensene knyttet til koronaviruset, og tiltak innført av nasjonale og lokale myndigheter, kan det oppstå situasjoner der vår drifts-, og produksjons- og leveringsevne påvirkes, og Fource Majeure-situasjonen oppstår.
 
Vi ønsker på forhånd å beklage eventuelle ulemper situasjonen vil medføre.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Grasrota AS
Jakob Årsvold
Konsernsjef