Vedlikehold

Klipping og lufting 

Rak bort mose og dødt gress fra vinteren for å sikre ny tilvekst. Slå gresset minst en gang i løpet av sesongen, etter at gresset har blomstret.
 

Kalking og gjødsling

Torvblandingen inneholder et bredt spekter av næringsstoffer som frigis over lengre tid. Gjødslingsbehovet må derfor tilpasses hvert enkelt tak. Dersom gressveksten virker lys gjødsles det med 3-4 kg fullgjødsel pr 100 m2. Etter hvert som taket blir noen år bør det gjødsles og kalkes minst en gang pr år. Gjødsle på våren/forsommeren. Kalking kan motvirke mosevekst.
 

Vedlikeholdsavtale

Om du ønsker det kan du tegne en vedlikeholdsavtale av torvtaket på din hytte. Ved tegning av vedlikeholdsavtale utfører vi følgende arbeid. - Klipping og fjerning av gress / dødt gress en gang hver høst. - Kontroll av taket hver vår hvor det etter behov utføres gjødsling, fjerning av dødt gress, raking og lufting av gressdekket. - For mer detaljer les mer:

>> Last ned avtale for signering  
Årsvollv. 213  |  4312 Sandnes  |  Tlf: 51 62 75 48  |  post@grasrota.net
grasrotalogo
Grasrota AS
Årsvollveien 213  
4312 Sandnes
Grasrota AS
Årsvollveien 213  
4312 Sandnes