Enebolig

Privat gårdsrom

Areal:  /  Lokasjon:  /  År:2011

I dette gårdsrommet er det lagt brukt 10x10x20cm smågatestein, samt skifer i en vannrenne. Belysning i betongvegg.
Se våre referanser
Utomhus
Tusenårsstedet
Næring
Cocacola
Offentlige Bygg
Oljemuseet
Årsvollv. 213  |  4312 Sandnes  |  Tlf: 51 62 75 48  |  post@grasrota.net
grasrotalogo
Grasrota AS
Årsvollveien 213  
4312 Sandnes
Grasrota AS
Årsvollveien 213  
4312 Sandnes