Offentlige Bygg

Oljemuseet

Areal:1000m2  /  Lokasjon:  /  År:2001

Brukt smågatestein, ca 1000m2. Satt i forband utenfor Oljemuseet.
Se våre referanser
Utomhus
Tusenårsstedet
Næring
Cocacola
Offentlige Bygg
Norges Bank
Årsvollv. 213  |  4312 Sandnes  |  Tlf: 51 62 75 48  |  post@grasrota.net
grasrotalogo
Grasrota AS
Årsvollveien 213  
4312 Sandnes
Grasrota AS
Årsvollveien 213  
4312 Sandnes