03-nord-stein-as-kantstein02

Kantstein

Granittkanstein er ca 1m lange og varierer i tykkelse , høyde og toleranser


Granittkanstein produseres mange steder. Noe kommer fra portugal, noe fra Kina, og fra India.

Granittkanstein settes i betong og fuges med betong, i kvalitet C35

Granittkanstein produseres også med radius, slik at man kan følge fortauskanter i svinger.
 

Endel kantstein er lagervare med radius. Kantstein kan produseres i de størrelser man vil, med den fas man vil, men det vil alltid være billigst å holde seg til standardstein.


Bredde x Høyde Lengde Enhet Fas? Overflate Radius
7 x 15 ca 100 cm ingen prikkhugget -
8 x 20 ca 100 cm ingen råhugd eller prikkhugget -
10 x 25 ca 100 cm med / uten fas råhugd x
12 x 25 ca 100 cm med / uten fas råhugd eller prikkhugget x
12 x 30 ca 100 cm med / uten fas råhugd x
15 x 30 ca 100 cm med / uten fas råhugd eller prikkhugget -
30 x 20 ca 100 cm 1 x 1 eller 2,5 x 2,5 råhugd eller prikkhugget x
Se våre referanser
Utomhus
Tusenårsstedet
Næring
Cocacola
Offentlige Bygg
Oljemuseet
Årsvollv. 213  |  4312 Sandnes  |  Tlf: 51 62 75 48  |  post@grasrota.net
grasrotalogo
Grasrota AS
Årsvollveien 213  
4312 Sandnes
Grasrota AS
Årsvollveien 213  
4312 Sandnes