IMG_0854

Ferdigplanen (m2)

VI HAR IKKE BEGYNT Å SKJÆRE FOR SESONGEN 2019!

m² Ferdigplenm² Ferdigplen

Gjelder avhentet vårt lager i Sandnes og Bergen. Bestilling må gjøres en dag i forveien. 

For utkjøring ta kontakt. Utkjøring gjelder fra Randaberg til Bryne og Ålgård. 

Årsvollv. 213  |  4312 Sandnes  |  Tlf: 51 62 75 48  |  post@grasrota.net
grasrotalogo
Grasrota AS
Årsvollveien 213  
4312 Sandnes
Grasrota AS
Årsvollveien 213  
4312 Sandnes